Hotline สายด่วน


  

คุณณรงค์ : 081-627-5375,
                   081-567-8375
Office : 089-456-7866
สามารถส่งรูปภาพเหล็กมาให้ทางเราตีราคาได้ค่ะ

เว็ปไซด์แนะนำ

ด้านการบริหาร บริการลูกค้ามาด้วยดี

 
 • รถแมคโครติดปากคาบสำหรับงานหนัก
  สามารถขึ้นเหล็กรถพ่วงได้อย่างรวดเร็ว 

 • มีเครื่องอัดเศษเหล็ก สำหรับอัดเศษเหล็กปั๋ม เศษชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ต้องการทำลาย
  ที่ยุ่งให้เป็นก้อนได้

 • สำหรับร้านของเก่าที่มีเหล็กเข้าประจำอาทิตย์ละ 8 ตัน หรือเต็มกระบะ
  สามารถให้เรียกรถให้วางกระบะได้ฟรีข้อดีของการวางกระบะคือ ลูกค้าไม่ต้อง
  เสียเวลาในการขึ้นและลงของ ท่านสามารถโยนเหล็กใส่กระบะได้เลย    

  เมื่อเต็มกระบะแล้ว สามารถโทรเรียกให้รถเข้าไปลากได้ ใช้เวลาเพียง 5นาที
  โดยไม่ต้องเสียเวลา และไม่ต้องใช้คนงานขนขึ้นเป็นวันๆเหมือนเมื่อก่อน
  โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย